Prezentujemy Państwu projekt programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Projekt uwzględnia wszystkie zgłoszone w trakcie konsultacji propozycje działań, niektóre dosłownie przepisane z ankiet, a niektóre mieszczące się w ogólnych zakresach zadań priorytetowych. Z uwagi na 4 falę pandemii COVID – 19, w trosce o Państwa zdrowie, zrezygnowaliśmy z organizacji otwartego spotkania konsultacyjnego. Uwagi do treści projektu można zgłaszać w terminie do 22 listopada 2022 r. Dokument został również przesłany członkom Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ostatecznie program współpracy zostanie uchwalony 29 listopada podczas sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Uwagi można przesyłać mailowo na adres promocja@rawicz.eu

Projekt programu współpracy na 2022 rok