Nadleśnictwo Piaski zawiadamia o planowanym polowaniu zbiorowym z udziałem cudzoziemców, które odbędzie się na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Piaski (obwody łowieckie 480, 482, 483) w terminie 10- 13 grudnia 2021 r. od godz. 07:00 – 16:00.

ZAŁĄCZNIK: Komunikat