Rawicka Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Kierunek interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.

Kwota dofinansowania wynosi 29 077 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (NPRCz 2.0.) jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021-2025. W ramach interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Grupą odbiorców docelowych są czytelnicy i użytkownicy bibliotek publicznych, którzy w ramach wsparcia NPRCz 2.0. będą mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu.