Interesujesz się fotografią? Nadal trwa konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego #funduszeUE bliżej Ciebie. Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Wystarczy wybrać unijną inwestycję, zrobić zdjęcia i do 5 listopada 2021 r. zamieść na dedykowanej stronie www.funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl

Listę projektów zawiera mapa, dostępna również na stronie internetowej. Zgłaszany projekt powinien wpisywać się w 1 z 5 kategorii: Lider Innowacji, Zielona Wielkopolska, Zurbanizowana Wielkopolska, Portret, Turystyka kulturowa.

Najciekawsze projekty zgłoszone do Konkursu zostaną wybrane w głosowaniu on-line – tzw. nagroda publiczności w każdej kategorii oraz przez Kapitułę Konkursu w głosowaniu tradycyjnym – tzw. nagroda specjalna Marszałka Województwa Wielkopolskiego w każdej kategorii. Zgłaszający za zgłoszone projekty otrzymają nagrody rzeczowe np. głośnik bezprzewodowy, zegarek typu smartwatch, słuchawki bezprzewodowe, głośnomówiący zestaw telefoniczny, czytnik e-book, kamerka sportowa, aparat fotograficzny do natychmiastowych odbitek itp. Nagrodą dla beneficjentów będą dyplomy i statuetki #funduszeUEbliżej Ciebie! Będą mieli również prawo do znakowania swoich projektów logotypem #funduszeUEbliżej Ciebie! Ponadto, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu prowadząc działania informacyjno- promocyjne dotyczące Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) – programy telewizyjne, radiowe, wystawy, publikacje prasowe, internetowe; będzie przedstawiał zwycięzców Konkursu jako najlepsze praktyki we wdrażaniu środków europejskich w regionie.

Celem Konkursu jest zaprezentowanie efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w Wielkopolsce oraz tzw. dobrych praktyk projektów, które zrealizowano z WRPO 2014+.

Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w grudniu w Poznaniu podczas uroczystej gali finałowej (w zależności od sytuacji epidemicznej).