Centrum Usług Społecznych w Rawiczu przeprowadza aktualnie badanie dotyczące tematyki uzależnień na terenie Gminy Rawicz. 

W związku z koniecznością opracowania Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii zwracamy się z prośbą do Państwa – dorosłych mieszkańców Gminy Rawicz o wypełnienie anonimowej ankiety, której opracowanie zbiorcze pozwoli usprawnić działania systemu pomocy osobom i rodzinom z problemem uzależnień.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety!

https://docs.google.com/forms/d/1je16SrxOdNBpCIkbJf7avvhzyGAnOD6UjxdFyTnabqU/edit