Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządów, i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”. Celem kampanii „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Komunikat Prezesa MCK 2021