W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną mającą wpływ na organizację pracy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz  – wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane od 2 sierpnia do 31 sierpnia br. po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Rejestracji można dokonywać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 9.00 pod numerem telefonu 65 546 54 47.

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w terminie wniosek, dołączając do niego:
faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku,
oświadczenie o pomocy publicznej,
zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2020 roku.

  • Limit zakupu oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 100 litrów, a dla 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła – 30 litrów. Zwrot za 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi 1,00 zł.
  • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie: od 1 do 31 października 2021 roku.
  • Wnioski oraz oświadczenia dostępne są na stronie internetowej; http://bip.rawicz.pl/ w zakładce podatki i opłaty lokalne lub w Biurze Obsługi Klienta.