Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które realizować będą w latach 2021, 2022, 2023 roku zadania publiczne będące usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Rawicz z zakresu wspierania rodziny i pobudzania aktywności obywatelskiej.

Lista organizacji wraz z wysokością dotacji znajduje się w linku: http://bip.rawicz.pl/artykul/884/9343/rozstrzygniecie-konkursu-uslugi-spoleczne