Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami osiedli Rawicz dotyczących projektów Statutów Osiedli Rawicz.

Przedmiot i termin konsultacji: 

1. Przedmiotem konsultacji jest zebranie od mieszkańców osiedli Rawicz opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanych projektów Statutów Osiedli Rawicza.

2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy osiedli  Rawicza, tj. Osiedla Nr 1 „Stare Miasto:, Osiedla Nr 2 „Sienkiewicza”, Osiedla Nr 3 „350-lecia Rawicza”, Osiedla Nr. 4 „Westerplatte”, Osiedla Nr 5 „Sierakowo”, Osiedla Nr 6 „Sarnowa”

3. Termin konsultacji: od 12.07.2021 r. do 16.07.2021 r.

Tryb, zasady i formy konsultacji:

1. Projekt Statutu dla każdego Osiedla Rawicz osobno oraz formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (www.rawicz.pl/obywatelski-rawicz/ konsultacje-społeczne) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w zakładce: Urząd Miejski – Konsultacje społeczne.

2. Wypełniony formularz można odesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biurorady@rawicz.eu w terminie do 16.07.2021 r.

3. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz pod nr tel. 65 546 54 07 lub 65 546 54 08

4. Protokoły z przebiegu konsultacji będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w zakładce: Urząd Miejski – Konsultacje społeczne.