Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorz Puda oraz Poseł na Sejm RP – Katarzyna Sójka zapraszają rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich na bezpłatny webinar, który odbędzie się 16 lipca br., o godz. 11:00. Celem konferencji jest przekazanie aktualnych informacji o działaniach realizowanych przez ARiMR oraz możliwości skorzystania ze środków pomocowych realizowanych przez Agencję.

Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w wydarzeniu bezpośrednio z domu lub przy przygotowanych do tego celu stanowiskach w biurach powiatowych ARiMR.

W webinarium wezmą udział eksperci z ARiMR, którzy opowiedzą o zasadach ubiegania się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” – nabór trwa do 19 sierpnia. Będą tam również przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którzy omówią bieżące działania skierowane do rolników.

Szczegóły: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/o-pomocy-dla-rolnikow-ogolnopolski-webinar-juz-w-polowie-lipca.html

ARiMR: Webinar dla rolników
ARiMR: Webinar dla rolników