Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Rawicz do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje Miasto-Twoje Miasto”, którego organizatorem jest partnerskie miasto Attendorn i szkoła Hanseschule Attendorn, pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego RP w Kolonii. Burmistrz Attendorn – Pan  Christian Pospischil wystosował w tej sprawie do uczniów oficjalne zaproszenie.

Z ramienia Gminy Rawicz konkurs koordynuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, gdzie należy kierować ewentualne pytania (tel. 65 546 54 32, anowak@rawicz.eu).

Harmonogram działania:

  • Do 15 sierpnia 2021 r. szkoły, których uczniowie są zainteresowani udziałem w konkursie, zgłaszają wolę uczestnictwa mailowo do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
  • Zgłoszenie ma charakter wiążący.
  • Swoją pracę konkursową uczeń może złożyć do 15 listopada 2021 r. w szkole do której uczęszcza.

 

ZAPROSZENIE DO KONKURSU
REGULAMIN