GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY – województwo wielkopolskie; 1 stopień zagrożenia hydrologicznego, od godz. 16:00 12 maja do godz. 07:00 13 maja. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.