Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Rawicz dotyczących projektów Statutów sołectw Gminy Rawicz.

Przedmiot i termin konsultacji:
1. Przedmiotem konsultacji jest zebranie od mieszkańców sołectw gminy Rawicz opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanych projektów Statutów sołectw Gminy Rawicz.
2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy sołectw Gminy Rawicz, tj. Dąbrówki, Dębna Polskiego, Folwarku, Izbic, Kątów, Konarzewa, Łaszczyna, Łąkty, Masłowa, Sarnówki, Sierakowa, Sikorzyna, Słupi Kapitulnej, Stwolna, Szymanowa, Ugody, Wydaw, Załęcza, Zawad, Zielonej Wisi, Żołędnicy i Żylic.
3. Termin konsultacji: od 25.05.2021 r. do 31.05.2021 r.

Tryb, zasady i formy konsultacji:

1. Projekt Statutu dla każdego sołectwa Gminy Rawicz osobno oraz formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (www.rawicz.pl/obywatelski-rawicz/ konsultacje-społeczne) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w zakładce: Urząd Miejski – Konsultacje społeczne.
2.Wypełniony formularz można odesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: solectwa@rawicz.eu w terminie do 31.05.2021 r.
3.Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz pod nr tel. 65 546 54 00.
4.Protokoły z przebiegu konsultacji będą umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w zakładce: Urząd Miejski – Konsultacje społeczne.

Szczegóły: http://bip.rawicz.pl/artykuly/952/konsultacje-spoleczne