Z przykrością informujemy, że dziś (czwartek, 8 kwietnia 2021 r.) odszedł od nas sołtys Dąbrówki – Roman Klima.

Funkcję sołtysa pełnił przez 14 lat pozostawiając po sobie dobrze funkcjonujące sołectwo.

We współpracy z samorządem był człowiekiem konkretnym i zdecydowanym. Konsekwentnie realizował projekty zgłaszane w imieniu społeczności lokalnej. Aktywnie włączał się w wydarzenia realizowane w ramach Porozumienia Partnerskiego na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Rawicz.

Pełen humoru i temperamentu był duszą towarzystwa zarówno w środowisku samorządowców jak i sołtysów. Takiego właśnie go zapamiętamy.

Łączymy się w smutku i żałobie z rodziną oraz bliskimi śp. Romana Klimy.

Pogrzeb odbędzie się o godz.10:00 na Cmentarzu Parafialnym w Łaszczynie.