Współdziałaj z nami i pozwól ocalić naszą planetę! Już dziś przyłącz się do gminnego programu dotacji do wymiany źródeł ciepła!

Przedmiotem dotacji są przedsięwzięcia polegające na likwidacji dotychczasowego, podstawowego źródła ciepła – kotła węglowego niespełniającego wymagań V klasy, użytkowanego przez co najmniej 4 lata i zakupie oraz montażu nowego źródła ciepła.

Beneficjentami są: osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz wspólnoty mieszkaniowe.