MGŁA – województwo wielkopolskie (wszystkie powiaty); od godz. 23:00 2 marca do godz. 09:00 3 marca; widzialność 50 m.