Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu poszukuje kandydata do pracy w charakterze DORADCY w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 3w powiecie rawickim na terenie gminy Bojanowo.

Osoba na stanowisku będzie odpowiedzialna za udzielanie doradztwa oraz przeprowadzanie szkoleń z zakresu rolnictwa na podległym terenie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe rolnicze (preferowane kierunki studiów: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych lub podyplomowych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS),
 • znajomość zagadnień związanych z rolnictwem,
 • umiejętność przeprowadzania szkoleń, kursów dla rolników,
 • znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy w sporządzaniu wniosków i planów rolnikom ubiegającym się o środki pomocowe,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • doradztwo technologiczne,
 • doradztwo ekonomiczne,
 • pomoc w sporządzaniu wniosków i biznesplanów,
 • prowadzenie rachunkowości rolnej Polski FADN,
 • inne zadania wynikające z zakresu obowiązków.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • samodzielność w działaniu,
 • pracę w ambitnym zespole,
 • pracę na pełen etat.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu rekrutacji, która znajduje się na stronie BIP Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakładce „Kariera w WODR” → „Warunki rekrutacji”.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „doradca – PZDR nr 3, powiat rawicki, gmina Bojanowo” w terminie do 31.03.2021 r. na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, PZDR nr 3 z siedzibą w Gołaszynie – powiat rawicki, Gołaszyn 60, 63-940 Bojanowo lub przesłać na adres email: jan.szczepaniak@wodr.poznan.pl.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.