483.1 tys. złotych trafi do klubów sportowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Burmistrz Gminy Rawicz przyznał dotacje dla 19 klubów sportowych w otwartym konkursie ofert. Obecnie trwa ocena merytoryczna ofert złożonych w kulturze, pomocy społecznej, turystyce i ekologii.

Lista organizacji, które otrzymały dotacje znajduje się na BIP Rawicz: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/705807/Zarz%C4%85dzenie-708_2021

ZAŁĄCZNIK: ZARZĄDZENIE NR 708/2021 BURMISTRZA GMINY RAWICZ