Decyzje podatkowe bez wychodzenia z domu

Wzorem lat ubiegłych w miesiącu lutym br. będzie trwał proces dostarczania decyzji podatkowych na 2021 rok do mieszkańców Gminy Rawicz. W teren wyruszą upoważnieni pracownicy urzędu miejskiego, sołtysi i gońce. Znakiem rozpoznawczym tych osób będzie identyfikator Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz z imieniem i nazwiskiem, którym będą zobowiązani się okazać podczas doręczania decyzji.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną doręczyciele zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk) i nie będą wchodzić do mieszkań. Doręczenie decyzji będzie następować na zewnątrz. Sugerujemy, by dla bezpieczeństwa mieszkańcy przygotowali własne długopisy do podpisu odbioru decyzji

Korespondencja będzie doręczana w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9.00 do 20.00.

W razie nieobecności adresata próba doręczenia decyzji podatkowej zostanie powtórzona, dopiero w ostateczności dokument zostanie wysłany listem poleconym.

UWAGA! Doręczyciele nie są upoważnieni i nie mogą pobierać wpłat podatkowych od mieszkańców, jedyną czynnością jaką mogą wykonywać jest doręczanie decyzji podatkowych.