Zakończono przebudowę drogi gminnej w Konarzewie w kierunku Dąbrówka, którą wykonano w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową”.

Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim. Wartość całkowita inwestycji wyniosła 1 211 985,50 zł (kwalifikowalne i niekwalifikowalne), a przyznane dofinansowanie 604 324,44 zł. W ramach zadania przebudowano 0,499 km drogi, 0,332 km chodnika, 1 przystanek autobusowy i wykonano 0,456 km kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót była firma Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala z Sobiałkowa.