Od 1 stycznia obowiązuje nowe Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Nowe PZP ma przynieść korzyści wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych, zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom.

Jego przepisy mają zachęcić przedsiębiorców, którzy należą do sektora MŚP, do większego udziału w przetargach. Jak czytamy na gov.pl, od lat jest on nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału tego sektora.

W nowym PZP zamawiający, zamiast przywiązywać uwagę tylko do najniższej ceny, będą również – kierując się zasadą efektywności – w większym stopniu uwzględniać jakość towarów i usług, czy też ich znaczenie dla środowiska, gospodarki, społeczeństwa.

Ma ono zapewnić:

  • bardziej przejrzyste i mniej uciążliwe procedury udzielania zamówień publicznych;
  • wzmocnienie pozycji i ochrony praw wykonawców i podwykonawców, w tym zabezpieczenie ich przed problemami z płynnością finansową;
  • zwiększenie liczby małych i średnich przedsiębiorców startujących w przetargach;
  • uzyskiwanie jak najlepszej jakości towarów i usług, oraz wzrost innowacyjności polskiej gospodarki

 

Więcej informacji w artykule, który stanowi poradnik dla MŚP:
https://www.parp.gov.pl/…/66915:nowe-prawo-zamowien…

Sprawdź również: https://www.gov.pl/…/nowe-prawo-zamowien-publicznych