Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Rawicz odnośnie jakości powietrza oraz realizując obowiązki nałożone w Programie Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej, zachodzi konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy.
W związku z tym zwracamy się do mieszkańców miasta i gminy Rawicz o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej Gminy Rawicz (www.rawicz.pl) oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
Wypełnione ankiety można zwrócić do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku urzędu bądź przekazać w formie skanu na jeden z podanych adresów: umg@rawicz.eu, k.gorczak@rawicz.eu lub t.madrzak@rawicz.eu z dopiskiem ANKIETA – OGRZEWANIE.

ANKIETA – ogrzewanie budynków