Ostatnie tygodnie roku to czas wzmożonej pracy, domykania bieżących tematów oraz początek przygotowań do wyzwań, jakie czekają przedsiębiorców w 2021 r. Planując działania na pierwsze miesiące nadchodzącego roku, na liście istotnych tematów warto zapisać wchodzący w życie 1 stycznia 2021 r. obowiązek uiszczania tzw. opłaty mocowej.

Opłata mocowa – znaczenie dla przedsiębiorców
Jak wiemy od ekspertów Olesiński&Wspólnicy, głównym celem opłaty mocowej jest zabezpieczenie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – wpływy zostaną przeznaczone na jego modernizację oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii. Opłata będzie dodatkowym elementem rachunku za energię.

Kogo i w jakiej wysokości będzie dotyczyć obowiązkowa opłata?
Obowiązkową opłatą zostaną obciążeni przede wszystkim końcowi odbiorcy energii elektrycznej – zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP, jak i duże podmioty.

Wysokość opłaty dla przedsiębiorców będzie wyliczana na podstawie iloczynu:

 1. stawki opłaty mocowej dla danej grupy odbiorców (w zł/kWh) – z dokładnymi stawkami, ogłoszonymi dziś przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki można zapoznać się tutaj;
  oraz
 2. ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach – pod uwagę będzie brane 15 kolejnych godzin doby, przypadających od 7.00 do 22.00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych).

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorców czekają więc podwyżki cen energii – w szczególności podmioty o wysokim zużyciu energii (im wyższe dobowe zużycie energii, tym większa opłata). W zależności od prowadzonej działalności, podwyżka cen może wynieść od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Może to skutkować konieczną zmianą modelu zużycia energii – np. poprzez mniejsze dobowe zużycia w godzinach szczytu czy zainstalowanie własnych źródeł wytwórczych (OZE).

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z opłatą mocową czy sposobem jej naliczania, zachęcamy do kontaktu:

 • Tomasz Wróblewski
  Senior Manager
  Adwokat
  tomasz.wroblewski@olesinski.com
 • Jacek Karp
  Senior Associate
  Radca prawny
  jacek.karp@olesinski.com