25 listopada 2020 r. zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 810647P na odcinku od Rawicza (obręb Sarnowa) w kierunku Szymanowa. Na odcinku około 980 m została wykonana droga śladowa z płyt drogowych o wymiarach 120/80/16cm. Wykonawcą robót była firma NODO Sp. z o.o. z Leszna.

Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 389 208,90 zł, z tego dofinansowanie przez Województwo Wielkopolskie ze środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych wyniosło 91 875,00 zł.