Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rawiczu informuje, że zgodnie z wytycznymi Prezesa KRUS w związku ze wzrostem zakażenia epidemiologicznego i włączeniem powiatu rawickiego do obszaru tzw. „czerwonej strefy” dla zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania ciągłości pracy tutejszej Placówki, zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa petentów.

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu 655 546 16 71, 65 546 13 41, poczty elektronicznej (rawicz@krus@gov.pl) lub innego dostępnego kanału komunikacyjnego na odległość.

Jeśli zaistnieje, Państwa zdaniem, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami Placówki Terenowej KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie pod wskazanym wyżej numerem telefonu.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Czesław Fedyk
Kierownik PT Rawicz