Wykonawca Robót Spółka TORPOL S.A. informuje o zamknięciu przejazdu kolejowego w km 66+359 w miejscowości Żylice od dnia 16.09.2020 r. do 30.10.2020 r.