Wykonawca Robót Spółka TORPOL S.A. informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu – etap II – związanej z zamknięciem przejazdu w km 64+185 (ul. Świętojańska w Rawiczu) od 16 stycznia 2020 r. do 16 listopada 2020 r.

W artykule projekty organizacji ruchu.