Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje, że rozpoczyna działalność w roku akademickim 2020/2021. Z uwagi na pandemię korona wirusa  działalność ta odbywać się będzie w ograniczonym i bezpiecznym dla słuchaczy zakresie. W szczególności dotyczyć będzie zajęć, które odbywać się będą w wolnej przestrzeni. W przypadku dużego zainteresowania ze strony słuchaczy przewidujemy zajęcia   prowadzone w formie zdalnej. Oferta ta będzie poszerzana w miarę zmniejszania obostrzeń związanych z pandemią.

Po aktualne informacje odsyłamy też na stronę RUTW: www.rutw.eu.