Przedsiębiorco! W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje o przysługującym Ci wsparciu z pakietu Tarczy Antykryzysowej. Sprawdź to ułatwienie!

Pragnąc pomóc rawickim przedsiębiorcom, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu oferujemy możliwość skorzystania z:

 • odroczenia terminu płatności podatku (maksymalnie do 6 miesięcy);
 • rozłożenia zapłaty podatku na raty, (po określeniu liczby i wysokości rat – maksymalnie do końca 2020 r.);
 • ewentualnego umorzenia odsetek za zwłokę;
 • odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu czynszu w miesiącach kwiecień i maj 2020 r. za lokale użytkowe oraz inne nieruchomości wynajmowane lub wydzierżawiane przedsiębiorcom, a będące własnością Gminy Rawicz;
 • przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r – wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
 • zawieszenia na okres epidemii naliczania opłaty prolongacyjnej – naliczanej przy odraczaniu lub rozkładaniu podatku na raty i wynoszącej 50% wysokości odsetek za zwłokę.
 • Wszystkie informacje i dokumenty dostępne są tutaj:

  1. http://bip.rawicz.pl/artykul/863/8140/program-pomocowy-gminy-rawicz?fbclid=IwAR3j2jZwj-E8MV4Nf_0zYjoK0y4u8_YJdWXHo47L2dDjdDzMnZMGggI9lAU
  2. https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/621163/Zarz%C4%85dzenie-455_2020?fbclid=IwAR2380G8XZfnTApSl6lvApJCPyieNLIXw3v1lji4yLnBAEpPd2leijrNjqQ
  3. https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/621820/Uchwa%C5%82a-XXI_241_20
  4. https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/621815/Uchwa%C5%82a-XXI_242_20
  • Rawicz jako udziałowiec SFPK w Gostyniu wspiera przedsiębiorców poprzez bezpłatne poręczenia w czasie epidemii COVID-19, jak również:
   – dodatkowy 6-miesięczny okres poręczenia do istniejących zobowiązań kredytowych;
   – poręczenie na okres karencji w spłacie kredytu;
   – 100 mln złotych na poręczenia kredytów, pożyczek;
   – 20 mln złotych na odnawialną linię wadialną.
  • W ramach współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”:
   – dostęp do szkoleń i webinariów dla przedsiębiorców
   – możliwość rejestracji w portalu „Strefa Biznesu” – https://kooperacja.invest-park.com.pl/.
   Portal pozwala przedsiębiorcom na wymianę informacji dotyczących pracowników oraz produktów i usług.
  • Nastąpiło przesunięcie terminów opłat za 2020 rok z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – z 31 marca do 30 czerwca 2020 r.  – na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.