Przedsiębiorco, Powiatowy Urząd Pracy realizuje wnioski na:

  • niskooprocentowaną pożyczkę z funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla MŚP
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych

Szczegóły: https://rawicz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza?fbclid=IwAR0bG-0PF9FIocuMU6ZagY9jeiTo1HBsj_aePQrhU4Dr8Y7zNCysVXBt6vo