Dotacje przyznane w 2020 roku Gminie Rawicz przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i pochodzące ze środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych umożliwią realizację dwóch zadań.

Pierwszy projekt przewiduje zakup 75 sadzonek miododajnego klonu zwyczajnego wraz z opalikowaniem do posadzenia w ilości 50 sztuk przy drodze polnej na odcinku Szymanowo – Rawicz – Sarnowa, natomiast 25 sztuk przy drodze polnej Szymanowo – Dębno Polskie. Szacunkowy koszt zadania to około 20 000 zł, a przyznana dotacja to 18 220 zł. Drzewka zostaną posadzone jeszcze w tym roku przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu. Drugie zadanie polega na utwardzeniu płytami betonowymi drogi gruntowej do pól z Sarnowy w kierunku Szymanowa na długości 980 metrów. Szacowana wartość projektu to około 350 000 zł, a dotacja to 91 875 zł.