Komunikat o zamknięciu przejazdów kolejowych w dniu 18 i 19 kwietnia

W ramach etapu II budowy bezpiecznych przejść dla pieszych w Rawiczu wykonano następujące przejścia w ciągu ul. Bohaterów Westerplatte: 1. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Kosynierów Gdyńskich przy skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Westerplatte w Rawiczu” – koszt całkowity 198.342,90 zł w tym dofinansowanie 124.341,03 zł 2. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Bohaterów Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Rolniczą w Rawiczu” – koszt całkowity 172.599,92 zł w tym dofinansowanie 101.741,89 zł 3. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Bohaterów Westerplatte przy skrzyżowaniu z ul. Sucharskiego w Rawiczu” – koszt całkowity […]

Ustawa o dodatku węglowym podpisana.  Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym. Do 30 listopada wniosek o dodatek można składać w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu lub elektronicznie.  Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej w 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu ul. gen. Grota Roweckiego 4a bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W CUS wnioski można składać w każdym dniu […]

Zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarza w Rawiczu W trakcie obchodów Wszystkich Świętych w rejonie cmentarza w Rawiczu wprowadza się zmiany w istniejącej organizacji ruchu. Ruch w ulicy Żwirowej, na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Ryblewskiej – Cichońskiej, będzie odbywał się w jednym kierunku, z możliwością postoju pojazdów po jednej stronie jezdni. Na pozostałym odcinku ul. Żwirowej ruch będzie odbywał się w obu kierunkach. Na ul. Spokojnej, od skrzyżowania z ul. Broniewskiego do ul. Podmiejskiej, ruch będzie odbywał się bez zmian, w obu kierunkach. Na odcinku ulicy Spokojnej (dojazd do pływalni OSiR) aż do skrzyżowania z ul. Broniewskiego ruch […]

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Dziś 26.10.2022 r. (środa) o godz. 12:00 odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Link do sesji: https://www.youtube.com/channel/UCP4GT47Xb0B2aDPP4F1e4OA/videos   Porządek obrad: I      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. II    Odczytanie porządku obrad. III   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. IV   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym. V     Podjęcie uchwał w sprawach: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Wschód” w obrębie geodezyjnym Rawicz, gmina Rawicz, wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Rawicz udziału w spółce – Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w siedzibą w Gostyniu, zmiany uchwały w  sprawie ustalenia […]

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 25.10.2022 r. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogli zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz. W wyznaczonym terminie wpłynęło 19 zgłoszeń. Okręgi wyborcze: okręg nr 1 obejmuje Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Rawiczu – 1 kandydat, okręg nr 2 obejmuje Szkołę Podstawową nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu – 1 kandydatka, okręg nr 3 obejmuje Szkołę Podstawową nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu – 1 kandydatka, okręg nr 4 obejmuje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rawiczu – 2 kandydatki, okręg nr 5 obejmuje Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Sierakowie – 3 kandydatów, okręg nr 6 obejmuje […]

Urząd Miejski Gminy Rawicz uruchomił Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI). Jest to system powiązany ze skrzynką ePUAP, Biuletynem Informacji Publicznej (BIP) oraz elektronicznym systemem obiegu dokumentów, służący do elektronicznej komunikacji i obsługi interesantów. Zawiera elektroniczne formularze, wnioski oraz karty usług i opis procedur. Karty usług zawierają wymagane dokumenty, informacje o odpowiedzialnej komórce organizacyjnej, opłatach, terminach, podstawie prawnej oraz wszelkie istotne i ważne informacje do załatwienia sprawy. Dodatkowo informują o sposobie dostarczenia i odbioru dokumentu oraz w przypadku sprawy wymagającej wniesienia opłaty istnieje możliwość automatycznej płatności lub generowania przelewu. Każdy formularz przesłany elektronicznie jest zabezpieczony, wstępnie zweryfikowany i nadawca otrzymuje potwierdzenie […]

Uprzejmie zapraszamy na LV Sesję Rady Miejskiej Gminy Rawicz, która  odbędzie się 26 października 2022 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu. Porządek obrad: I      Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. II    Odczytanie porządku obrad. III   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. IV   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym. V     Podjęcie uchwał w sprawach: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Wschód” w obrębie geodezyjnym Rawicz, gmina Rawicz, wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Rawicz udziału w spółce – Samorządowy Fundusz Poręczeń […]

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Dziś 19.10.2022 r. (środa) o godz. 15:00 odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Link do sesji: https://www.youtube.com/channel/UCP4GT47Xb0B2aDPP4F1e4OA/videos Porządek obrad: I   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. II  Podjęcie uchwał w sprawach: 1/zmiany uchwały budżetowej na  rok 2022, 2/zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz  na lata 2022-2032, III Wolne głosy i wnioski IV Zakończenie.   Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz (-)  Marek Przybylski

W ramach podpisanego przez Gminę Rawicz porozumienia z Województwem Wielkopolskim dotyczącym powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego polegającego na wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. „Dobry start” w Lokalnym Klubie Rodzinnym mieszczącym się w budynku Przedszkola nr 5 na ul. Sarnowskiej 9a (wejście boczne) uruchomione zostały warsztaty  dla seniorów, dzieci i rodzin, a wkrótce ruszą konsultacje specjalistyczne z zakresu logopedii, fizjoterapii i pedagogiki dla mieszkańców gminy Rawicz. Do 15 grudnia z oferty można skorzystać nieodpłatnie. Zachęcamy do kontaktu wskazanego na plakatach.