Z uwagi na konieczność przeprowadzenia serwisu technicznego samochodu, w piątek 15 września, Mobilne Biuro Obsługi Klienta nie przyjedzie na rawicki rynek.
Od 22 września Mobilne Biuro Obsługi wróci z konsultacjami w każdy piątek w godz. 9:30 – 14:30.