Pod koniec listopada 2022r. odebrano roboty budowlane przy budowie drogi od ronda na ul. Piłsudskiego do ul. Dworcowej w Rawiczu. Wykonawcą robót budowlanych była firma Kamieniarstwo „Granitlux” Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza.

Droga została zbudowana dzięki dofinansowaniu, jakie gmina otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

Dofinansowanie wyniosło 533.227,08 zł, a koszt całkowity zadania to 971.282,45 zł.

W ramach budowy powstał niemal 250 metrowy odcinek wzdłuż istniejącej alei spacerowej do rawickiego dworca. Wykonane zostały również prace związane z budową nowego chodnika, oświetlenia i odwodnienia. Ponadto powstały 64 miejsca postojowe oraz 3 dla osób z niepełnosprawnościami.

Efektem inwestycji jest zwiększenie przepustowości układu drogowego w rejonie inwestycji, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu samochodowego i pieszego oraz zwiększenie ilości miejsc postojowych.