Wykonawcą robót budowlanych była firma PROK-BUD Zakład Ogólnobudowlany z Czeladzi Wielkiej.

Opis inwestycji:

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą i zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu wraz z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, wentylacyjną i ogrzewczą. Zakupione zostało również nowe wyposażenie obiektu, w tym przede wszystkim szafki na zabawki i pomoce dydaktyczne, stoliki, krzesełka dla dzieci oraz meble i sprzęt kuchenny.

Powierzchnia użytkowa nowego przedszkola wynosi ok 94 m2.

Dofinansowanie:

Inwestycja została dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 600.000,00 zł, przy wartości całkowitej 666.899,54 zł.