Spojrzenie na gminę z perspektywy młodego człowieka jest często inne niż Burmistrza Gminy czy Radnych Rady Miejskiej. Głos młodych ludzi jest istotnym elementem społecznej partycypacji, polegającej na aktywnym uczestnictwie obywateli w podejmowaniu decyzji, które mają bezpośredni związek z funkcjonowaniem społeczności, których są członkami. Aby głos młodych ludzi był słyszalny na poziomie władz samorządu terytorialnego, Burmistrz Gminy Rawicz i Rada Miejska Gminy Rawicz postanowiła reaktywować Młodzieżową Radę Gminy Rawicz, która będzie organem reprezentującym uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkających na terenie gminy Rawicz.

Działania rady mają charakter konsultacyjny. Jest społecznie i politycznie neutralna. Mandat Radnego jest sprawowany nieodpłatnie. Nowo wybrana kadencja w 2022 roku potrwa do końca 2023 roku. Natomiast kadencja kolejnych Rad będzie trwała 2,5 roku, począwszy od pierwszego posiedzenia Rady. Rada liczyć będzie 17 członków wybranych spośród 11 okręgów wyborczych.

Kandydaci na młodzieżowych Radnych mogą zgłaszać się do 25 października.

Wybory odbędą się w formie elektronicznej 9 listopada 2022 r.

Jeśli jesteś zainteresowany/a dołączeniem lub jesteś ciekaw szczegółów zapraszamy po więcej informacji, które znajdziesz pod tym linkiem:

https://rawicz.pl/urzad-i-samorzad/mlodziezowa-rada-gminy-rawicz/