Wykonawca: Rawznak Sp. z o.o. Sp.k.

Wartość robót budowlanych: 111 986,37 zł brutto

Termin wykonania zadania: październik 2022 r.

Zakres prac: Przeniesienie środkowych miejsc postojowych na drugą stronę w ul. 3 Maja oraz ul. Grunwaldzkiej. Ponadto na obu tych ulicach namalowano kontrapasy oraz odmalowano 2 przejścia dla pieszych na początkowych odcinkach ulic oraz 1 w środkowej części ulicy Grunwaldzkiej.
W ramach niniejszej umowy zostało także wprowadzone oznakowanie strefy TEMPO 30 na obszarze ograniczonym wewnętrzną stroną plant.

Stan obecny: Trwa procedura odbiorowa.