Wykonawca: Marek Konieczny Zakład Remontowo – Budowlany REM-BUD z miejscowości Drzewce

Wartość robót budowlanych: 139 320,00 zł brutto

Termin wykonania zadania: listopad 2022 r.

Zakres prac: Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych
z remontem mieszkania chronionego przy ul. Wazów 2/3 w Rawiczu.

Stan obecny: Trwają prace remontowe.

Dotacja: Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację na utworzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych
od Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.