Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu z dnia 20.10.2022 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dotyczy jakości wody z wodociągu publicznego Słupia Kapitulna, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Słupia Kapitulna, Stwolno, Zawady, Niemarzyn, Sikorzyn, Chojno, Podborowo, Ugoda, Dębionka, Zielona Wieś, Wydawy, Łąkta,
Czarny Las (nr 1-10B)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu informuje, że przeprowadzone badania kontrolne wykazały, że jakość wody z wodociągu publicznego Słupia Kapitulna spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze
Jednocześnie PPIS w Rawiczu odwołuje komunikat wydany w dniu 27.08.2022 r