We wrześniu br. zakończyła się pierwsza część przebudowy i przebudowy bezpiecznych przejść dla pieszych:
1. w Masłowie na ul. Śląskiej – koszt całkowity 275.070,22 zł, w tym kwalifikowalne 269.370,40 zł i dofinansowanie 195.984,44 zł,
2. w Rawiczu na ul. 3 Maja – koszt całkowity 192.603,77 zł, w tym kwalifikowalne 183.575,57 zł i w tym dofinansowanie 122.052,38 zł,
3. w Rawiczu na ul. Hallera – koszt całkowity 100.959,97 zł, w tym kwalifikowalne 95.455,72 zł i w tym dofinansowanie 55.797,55 zł.

W ramach zadania wykonano prace budowlane związane z przebudową nawierzchni, chodników, budową oświetlenia i wyniesionego przejścia dla pieszych oraz oznakowaniem aktywnym.

Wykonawcą robót budowlanych był Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR” z Rawicza.
Koszt całkowity wszystkich przejść wyniósł 568.633,96 zł.

Przejścia dla pieszych zostały sfinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim.