Wykonawca: Marek Konieczny Zakład Remontowo – Budowlany REM-BUD z Drzewiec

Wartość robót budowlanych: 139 320,00 zł brutto

Termin wykonania zadania: listopad 2022 r.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 152 000,00 złotych.
Wkład własny Gminy Rawicz 38.000,00 zł
Kwota dotyczy robót budowlanych i zakupu wyposażenia mieszkania.
Jest to mieszkanie o pow. 33 m2 składające się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju.
Zakres prac obejmował będzie: prace rozbiórkowe (demontaż instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej oraz tynków i podług, oraz prace ogólnobudowlane tj. tynkowanie ścian, montaż podług, wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i gazowej ponadto zamówienie obejmować będzie również zakup wyposażenia).

Zadanie realizowane jest w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

Zakres prac obejmuje: Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych z remontem mieszkania chronionego przy ul. Wazów 2/3 w Rawiczu.

Stan obecny: Przekazany został plac budowy. Wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe.