Burmistrz Gminy Rawicz Grzegorz Kubik, serdecznie zaprasza na realizowane w ramach programu LeadAIR warsztaty pn.: „Budowa niezależności energetycznej gospodarstw domowych”. Warsztaty odbędą się 30 czerwca 2022 roku o godzinie 16:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Obserwowany na rynku ciągły wzrost cen energii w połączeniu ze światowym kryzysem paliwowo-energetycznym staje się coraz częściej przyczynkiem do zmian zachowań konsumenckich i poszukiwania tańszych alternatyw zakupu energii,
w tym do budowy własnej niezależności energetycznej. Jedną z możliwych form samowystarczalności energetycznej jest stanie się jednocześnie konsumentem
i producentem energii elektrycznej, czyli tzw. prosumentem. Bycie prosumentem niesie za sobą wiele korzyści. Oprócz niezależności energetycznej i unikania wysokich cen energii elektrycznej, dużą zaletą jest działanie na rzecz środowiska naturalnego oraz możliwość tworzenia i uczestnictwa w lokalnych społecznościach energetycznych.

Udział w warsztatach pozwoli Państwu pozyskać wiedzę w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także wskaże sposoby tworzenia lokalnych struktur energetycznych, w tym w szczególności spółdzielni energetycznych. Struktury te pozwalają zapewnić lokalne bezpieczeństwo energetyczne oraz poprawić środowisko naturalne, z jednoczesnym generowaniem korzyści ekonomicznych odbiorcom i wytwórcom energii. Podczas warsztatów zdobędą Państwo szereg informacji m.in. jak aktualnie funkcjonuje mechanizm wsparcia i rozliczanie prosumenta, a także jak utworzyć spółdzielnię energetyczną i jakie korzyści można uzyskać z uczestnictwa w jej strukturze.

Warsztaty nie są formą spotkania promocyjnego jakiejkolwiek firmy z branży PV.

Warsztaty poprowadzi dr inż. Maciej Sołtysik z Instytutu Projektów i Analiz Sp. z o.o. związany z branżą energetyczną od 20 lat. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach specjalistycznych, eksperckich oraz managerskich w Będzińskim Zakładzie Elektroenergetycznym, Enion SA, Everen grupa EdF, Tauron Polska Energia, PSE Innowacje – obszary działalności Operatora Sieci Dystrybucyjnej, Operatora Sieci Przesyłowej, spółek obrotu. W ramach Instytutu Projektów i Analiz Sp. z o.o. prowadzi aktywność consultingową koncentrującą się na prognozach i analityce rynku energii i produktów powiązanych, ściśle współpracując z przedsiębiorstwami energetycznymi, paliwowymi oraz samorządami. Członek Towarzystwa Obrotu Energią, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz International Association for Energy Economics. Ekspert Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii. Autor i współautor około 70 artykułów naukowych i ponad 300 ekspertyz. Wykładowca akademicki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Doradca w klastrze Żywiecka Energia Przyszłości i partner w Tyskim Klastrze Energii.

Warsztaty skierowane są do mieszkańców oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt tel.: 65 616 49 84 wew. 439, e-mail: m.kubicka@rawicz.eu.


Agenda:

I Przywitanie i wprowadzenie

  II Tło rynkowe

 1. Ceny energii elektrycznej i gazu.
 2. Prognozy cen.
 3. Transformacja sektora elektroenergetycznego.

  III Prosument energii elektrycznej

 1. Definicja, umocowanie formalne.
 2. Systemy wsparcia: net-billingowy i system opustowy.
 3. Ocena poziomu korzyści z bycia prosumentem.

  IV Spółdzielnia energetyczna

 1. Definicja, umocowanie formalne.
 2. Opustowy system wsparcia.
 3. Ocena poziomu korzyści z uczestnictwa w spółdzielni.

  V Tworzenie spółdzielni energetycznej – model decyzyjny

 1. Zdefiniowanie modelu funkcjonowania spółdzielni.
 2. Bilans energetyczny spółdzielni.
 3. Diagnoza lokalnego potencjału wytwórczego.
 4. Opomiarowanie

  VI Modele finansowania niezależności energetycznej

 1. Założenia programu Mój Prąd 4.0 – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.
 2. Analiza poprzednich edycji programu Mój Prąd.
 3. Korzyści z przystąpienia do programu.

  VII Q&A

  VIII Zakończenie
Planowany czas trwania warsztatów – 3 godziny.