W listopadzie br. zakończono realizację zadania pn. „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowości Dębno Polskie, gmina Rawicz”.

Prace w ramach zadania polegały na oczyszczeniu, odmuleniu i umocnieniu skarp przy stawie w Dębnie Polskim, a także na odmuleniu mechanicznym rowów w obrębie ewid. Dębno Polskie o łącznej długości 2200mb. Nasadzono także 50szt. drzew – lip drobnolistnych. Dodatkowo zagospodarowano teren przyległy. Przy stawie w Dębnie Polskim stanęły 3 ławki, 1 stojak na rowery i 1 tablica informacyjno-edukacyjna.

Przedsięwzięcie dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.