Urząd Miejski wznawia obsługę stacjonarną. Nadal zachęcamy do współpracy on-line i korzystania z narzędzi elektronicznych oraz profilu zaufanego jednocześnie wznawiamy bezpośrednią obsługę klienta z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wracamy (17 maja 2021 r.) do obsługi w przestrzeni Biura Obsługi Klienta. Przy jednym stanowisku może przebywać jednocześnie jedna osoba. By obsługa przebiegała sprawnie prosimy o wcześniejsze umawianie się telefonicznie z pracownikami poszczególnych biur urzędu. Najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo osób przychodzących i przebywających w urzędzie. Dlatego nadal wymagane jest noszenie maseczek na terenie urzędu oraz dezynfekcja rąk po wejściu do budynku.

Dbamy o bezpieczeństwo interesantów

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

  • Wszystkie osoby wchodzące do Urzędu powinny skorzystać ze środka odkażającego (dezynfekującego) dostępnego przy wejściu.
  • Interesant przebywający w budynku Urzędu i obsługujący go pracownik zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
  • Na terenie urzędu Interesanci zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy oraz unikania przebywania w grupach.
  • Prosimy o telefoniczne umawianie się na spotkania z pracownikami merytorycznymi wydziałów. Kontakt do poszczególnych biur tutaj: https://rawicz.pl/urzad-i-samorzad/urzad-miejski-gminy-rawicz/kontakt/

 

Aktualne godziny obsługi interesantów

poniedziałki 8:00 – 17:00 (Biuro Obsługi Klienta)
wtorki 8:00 – 14:00
środy 8:00 – 16:00
czwartki 8:00 – 14:00
piątki 8:00 – 14:00

 

Profil zaufany i elektroniczna tablica ogłoszeń

Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych w ostatnim czasie narzędzi komunikacji z nami. Polecamy załatwianie spraw poprzez ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc) Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta EBOI (https://rawicz.pl/urzad-i-samorzad/elektroniczne-biuro-obslugi-interesanta/). Korzystanie z profili zaufanych (https://pz.gov.pl/pz/index) i załatwiania spraw zdalnie bez wychodzenia z domu. Metody te sprawdziły się w czasie zwiększonej ilości zakażeń na terenie naszej gminy i były przez Państwa oceniane bardzo wysoko w zakresie czasu realizowania tematów w urzędzie oraz gwarancji bezpieczeństwa na linii samorząd – mieszkańcy.

Dodatkowo przypominamy, że w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.rawicz.pl dostępna jest Elektroniczna Tablica Ogłoszeń (http://etoonline.pl/rawicz/). Zainteresowanych zachęcamy do korzystania.