Choć termin płatności składek na ZUS przez przedsiębiorców opłacających je za samych siebie przypada już 10 lutego, to dopiero 21 stycznia mogą oni wyliczyć ich ostateczną wysokość. I tak przedsiębiorca opłacający składkę w normalnej wysokości zapłaci 1457,49 zł, a opłacający preferencyjną zapłaci 647,59 zł. Największą podwyżkę w tym roku odczują najmłodsze firmy.

O tym, ile wyniosą składki na ubezpieczenie społeczne – tak w podstawowej wysokości, jak i preferencyjne – przedsiębiorcy wiedzieli od jakiegoś czasu. Zależą one bowiem odpowiednio od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokości płacy minimalnej w 2021 r.
Do 21 stycznia niewiadomą pozostawała wysokość składki zdrowotnej wyliczanej na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw (razem z nagrodami). Już wiadomo, że wyniesie ona 381,81 zł, czyli o 19,47 zł więcej niż w roku 2020 r.

Preferencyjne wzrosną bardziej
Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich stwierdził: Składka preferencyjna wzrośnie znacznie bardziej niż składka standardowa. Różnica ta wynika z powiązania składek preferencyjnych z płacą minimalną, rosnącą znacznie szybciej od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Istotnym „motorem” wzrostu składek w 2021 r. będzie również składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Ile zapłacą przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy opłacający składki standardowej wysokości zapłacą w 2021 r. miesięcznie:
1457,49 zł w sytuacji, gdy opłacają dobrowolne ubezpieczenie chorobowe;
1380,18 zł w sytuacji, gdy nie opłacają dobrowolnego ubezpieczenia chorobowe.

Przedsiębiorcy opłacający składki w wysokości preferencyjnej (przez 24 miesiące po tym, jak skończy się sześciomiesięczna ulga na start):
647,59 zł w sytuacji, gdy opłacają dobrowolne ubezpieczenie chorobowe;
609,14 zł w sytuacji, gdy nie opłacają dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Taki układ kwot oznacza, że składki preferencyjne wzrosną rok do roku w sumie o 6,3 proc. Z kolei składki w normalnej wysokości wzrosną o 1,8 proc.

 

Źródło: https://businessinsider.com.pl/firmy/dla-firm/skladki-na-zus-2021-preferencyjne-zdrowotna-spoleczna/