Przed Polską stoją długoterminowe wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Sprostanie im nie będzie możliwe bez odpowiednio zaprojektowanej Polityki Przemysłowej. Powinna ona zapewnić odporność na wstrząsy gospodarcze i wesprzeć budowę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Politykę przemysłową ma tworzyć pięć osi rozwojowych:

  1. cyfryzacja,
  2. bezpieczeństwo,
  3. lokalizacja,
  4. Zielony ład i
  5. nowoczesne społeczeństwo.

Ważne aby o wyzwaniach, z którymi trzeba się zmierzyć, opowiedzieli sami zainteresowani: przedsiębiorcy, organizacje skupiające przedstawicieli przemysłu, branżowe jednostki naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Zapraszamy do wypełnienia formularza.
Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2021 r.

Wskazane przez Państwa bariery i pomysły posłużą do stworzenia Białej Księgi Rozwoju Przemysłu.

„- Finalne wnioski i rekomendacje przyjęte w ostatecznej wersji Księgi posłużą do opracowania ostatecznych zapisów Polityki Przemysłowej Polski – wskazuje wicepremier Jarosław Gowin. – Staną się podstawą do niezbędnych zmian legislacyjnych, a także posłużą do zbudowania najpełniejszego katalogu instrumentów wsparcia poszczególnych branż.”

Formularz >> TUTAJ <<

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/polityka-przemyslowa-polski?