Podatnicy wpisani do rejestru BDO, czyli bazy danych o odpadach mają obowiązek uiszczenia opłaty rocznej. Opłatę tę należy zapłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Sprawdź, jaki jest ostateczny termin opłaty rocznej!

Kto ma obowiązek zapłaty BDO
Obowiązek zapłaty dotyczy przedsiębiorców wpisanych do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (rejestr BDO), wskazanych w art. 57 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach w zakresie:

  • wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • wprowadzania baterii i/lub akumulatorów;
  • wprowadzania pojazdów;
  • produkcji, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań;
  • wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach;
  • wprowadzania na terytorium kraju opon;
  • wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych.

Kiedy należy zapłacić i gdzie
Niezwykle istotne jest, aby opłatę roczną za dany rok uiścić w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego bieżącego roku (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach). W przypadku nieuregulowania opłaty rocznej marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

! Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Ile wynosi stawka roczna
Wysokość stawki rocznej wynosi:

  • dla mikroprzedsiębiorców – 100 zł;
  • dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300 zł.

! Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uregulowana opłata rejestrowa.

 

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl