Zwolnienie ze składek ZUS za listopad; ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłata dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacja w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku, za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę – to główne rozwiązania – przygotowanego m.in. przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – pakietu pomocowego dla przedsiębiorców, czyli tzw. antykryzysowej tarczy branżowej. Po przegłosowaniu w środę przez Sejm senackich poprawek, parlament zakończył nad nią prace i tarcza branżowa będzie przesłana do podpisu prezydenta.

Przepisy te pomogą firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa.

Które branże otrzymają pomoc?
O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy reprezentujące branże:

• gastronomiczną,
• kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną),
• sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),
• sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),
• turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),
• transportową (firmy autokarowe, taksówkarze),
• edukacyjną,
• cateringową,
• usług pralniczych.

Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej
Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to:

• zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,

• jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,

• dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł,

• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące,

• zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

Zobacz więcej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/parlament-zakonczyl-prace-nad-tarcza-branzowa-teraz-trafi-ona-do-podpisu-prezydenta