Od dziś mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o kolejną dotację – tym razem na podstawie tarczy branżowej. Ile wynosi wsparcie i co trzeba zrobić, by je otrzymać?

Prezydent podpisał tarczę antykryzysową 6.0 (nazywaną również tarczą branżową). Przedsiębiorcy mogą ubiegać się m.in. o zwolnienie ze składek ZUS, dodatkowe świadczenie postojowe czy dofinansowanie do pensji pracowników. Kolejną formą pomocy jest nowa dotacja 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców – chociaż tak naprawdę samo rozwiązanie nie jest do końca nowe, bo jest mocno „inspirowane” pożyczką 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców.

Kto może skorzystać z dotacji?
Po pierwsze – i tu pewna nowość – o środki będą mogli ubiegać się zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i mali przedsiębiorcy – czyli ci, którzy zatrudniają do 50 pracowników. Co ważne, o dotację mogą starać się też samozatrudnieni. Przedsiębiorcy muszą mieć jednak na uwadze fakt, że konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków, by móc wnioskować o dotację.

Po pierwsze – o środki mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy zanotowali co najmniej 40-procentowy spadek obrotów w październiku lub listopadzie 2020 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca z roku 2019. Dotację mogą też uzyskać jedynie ci, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili aktywną działalność.

Kolejny warunek – odpowiedni kod PKD
Niestety to nie wszystko. Specyfiką tarczy branżowej jest to, że o wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy mają odpowiedni kod PKD. To samo dotyczy dotacji w wysokości 5 tys. zł. W ustawie łącznie wymieniono 41 kodów PKD (po poprawkach Senatu, przyjętych w Sejmie). Należy jednocześnie pamiętać, że ustawodawca zapisał też wymóg prowadzenia działalności o przeważającym kodzie PKD (jednym z tych 41) na dzień 30 września 2020 r. To ma zapobiec ewentualnym nadużyciom ze strony starających się o wsparcie.

Jak złożyć wniosek o małą dotację 5 tys. zł?
Podobnie jak w przypadku pożyczki 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców, wniosek można złożyć za pośrednictwem strony praca.gov.pl. Dotacja jest bezzwrotna, jeśli przedsiębiorca – przez trzy kolejne miesiąca od dnia jej otrzymania – nadal będzie prowadzić działalność gospodarczą.

 

Źródło: bezprawnik.pl/nowa-dotacja-5-tys-zl-dla-mikroprzedsiebiorcow/?