Od soboty, 28 listopada, w zakładach pracy wszyscy pracownicy będą musieli chodzić w maseczkach. Nowe obostrzenia nakazują bowiem zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Oznacza to konieczność zakładania maseczek nie tylko w pokojach, ale także w pomieszczeniach typu open space, czy kuchnia. Wyjątków nie ma.

W najbliższą sobotę, 28 listopada, zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2091). A wraz z nim nowe brzmienie przepisu dotyczącego zakrywania ust i nosa w zakładach pracy.

Usta i nos póki co musiały zasłaniać tylko osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.
Od soboty jednak to wyłączenie znikło. Pojawia się za to zmodyfikowane ograniczenie w zasadach zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, które w najnowszym rozporządzeniu rządu określone zostały w par. 25. I tak, zgodnie z ust. 1 pkt 2 lit. c) będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Niezmiennie zaś za budynek użyteczności publicznej uznawać się będzie także budynek biurowy lub socjalny.

Jedząc czy pijąc w pracy, trzeba zadbać o samotność
W praktyce rozporządzenie uniemożliwia zjedzenie kanapki czy wypicie kawy przy własnym biurku, jeśli ktoś poza nami przebywa w tym samym pomieszczeniu.
Zgodnie z rozporządzeniem w zakładowej stołówce spożywanie posiłków musiałoby się odbywać pojedynczo

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/czy-i-kiedy-trzeba-zakrywac-usta-i-nos-maseczka-w-zakladzie,504824.html?